Kurs Operator żurawia HDS - sierpień 2017

»

Ogłoszenia podkarpackie

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Szkolenie obejmuje zagadnienia:
- podstawy prawne dotyczące Urzędu Dozoru Technicznego,
- warunki dozoru technicznego dotyczącego urządzeń transportu bliskiego,
w szczególności żurawi,
- budowa żurawi przenośnych,
- obowiązki operatora żurawia,
- zasady bhp przy obsłudze żurawi.
- teoria 32 godziny
- praktyka 8 godzin
Kurs kończy się egzaminem państwowym i wydanie zaświadczeń zgodnego ze wzorem MEN i UDT
Miejsce szkolenie – Stowarzyszenie „CSZ” ul.Wyspiańskiego 8, Jasło
Zapisy przyjmujemy i informacji udzielamy w biurze Stowarzyszenia „CSZ”
w Jaśle przy ul. Wyspiańskiego 8,
tel. 13 44 640 64 / 13 44 85 373
Zapraszamy serdecznie

Podobne ogłoszenia