Darmowe ogłoszenia podkarpackie
Darmowe ogłoszenia podkarpackie

Prof Pisanie Prac Doktorskich Artykułów Naukowych

»

Ogłoszenia podkarpackie

Pisanie prac doktorskich wpisuje się w procedurę prowadzącą do uzyskania dwóch stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego. Uznaje się, że praca doktorska powinna stanowić świadectwo opanowania metod badawczych oraz dążenia do pogłębienia istniejącej dotychczas wiedzy specjalistycznej. Rozprawa habilitacyjna natomiast powinna stanowić wkład do konkretnego rozwoju pewnej dziedziny nauki, co wiąże się również z wymogiem jej opublikowania w całości bądź w kluczowej części. Prace doktorskie stanowią dzieła o szczególnej wartości, dlatego też powinny znajdować się na wyższym poziomie niż prace licencjackie i prace magisterskie. Wyróżnia je nie tylko zdecydowanie większa objętość (prace doktorskie mają przeważnie od 200 do 300 stron) oraz wykorzystanie bardzo rozległej listy bibliograficznej, ale przede wszystkim znaczenie naukowe wybranego tematu oraz rola, jaką odegra napisanie pracy w pogłębieniu wiedzy na temat danej dziedziny naukowej. Szczególnym wymogiem jest tutaj nowatorstwo dysertacji doktorskiej.
Prof Pisanie Prac Doktorskich Artykułów Naukowych - Ogłoszenia Całe Podkarpackie

Podobne ogłoszenia